fbpx

DENCON FOODS A/S odlar hållbarhet och grön energi

Wind turbine and beautiful fields at sunset, space for text

Visste du att DENCON FOODS använder 100 % dansk grön el från vindkraftverk och arbetar för en fortsatt grön omställning med CO2-neutral el?

Därför arbetar vi aktivt för en mer ansvarsfull produktion och hållbar grön energi till förmån för vårt klimat och vår miljö.

Vad innebär detta i praktiken?

På DENCON FOODS har vi tagit till oss att vi är en del av en internationell produktionskedja.

Bland annat använder vi bara el från danska vindturbiner, vilket ger oss CO2-neutral el för vår elförbrukning – en elförbrukning som vi redan har investerat kraftigt i för att öka den gröna energin.

När du samarbetar med oss har du därför att göra med ett företag som har:

Investerat i klimatskalet: Klimatskalet är de byggnadsdelar som skiljer ”insidan” från ”utsidan”. Vi har investerat i bättre isolering för att minska vår elförbrukning. Med ett mer effektivt klimatskal kan vi bättre bibehålla den svala temperaturen i våra kyl- och fryshus. Detta innebär mindre miljöpåverkan.

Termografering av kyl- och fryshus: Vi använder termografering för att upptäcka potentiella läckage och värmeförluster. Detta ger oss insikt i isoleringens tillstånd och säkerställer dokumentation så att vår förbrukning alltid är lämplig.

Cirkulärt lågenergikylsystem: Vi använder grön kylteknik som ger CO2-besparingar på upp till 40 %! Våra energisparande system återvinner till och med genererad värme för att värma upp våra kontorsområden. Denna typ av grön energi säkerställer ett effektivt resursutnyttjande.

Modernt LED-ljus: LED-lampan är mer energieffektiv än t.ex. glödlampor eller lågenergilampor – och den håller mycket längre, vilket sätter stopp för den snabba slit-och-släng-kulturen. Vi använder LED-lampor eftersom de har den bästa energimärkningen och använder 4 till 5 gånger mindre ström än halogenlampor.

Investerat i avtal om återvinningsbara förpackningar: Vi använder återvinningsbara förpackningar där det är möjligt och fördelaktigt, t.ex. är vissa produkter förpackade i återvunna plastflaskor, vilket skapar en hälsosammare och mer hållbar konsumtionscykel till förmån för vårt klimat och vår miljö. Därför är vi positiva till att ta tillvara plastens värde i ett väl fungerande återvinningssystem.

Matsvinn på agendan: Matsvinn har miljö- och klimatkonsekvenser. Därför donerar vi regelbundet överskottsmat till lokala organisationer som arbetar med matsvinn. Detta förhindrar resurs- och livsmedelsslöseri, samtidigt som det ger mat på bordet till mer utsatta människor.

Varför har vi investerat i grön energi och ökad hållbarhet?

Blir världen bättre? Inte om vi bara tittar på. Därför arbetar DENCON FOODS för ökad hållbarhet i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

Som livsmedelsföretag arbetar vi för klimat, hållbarhet, koldioxidneutral elförsörjning och kampen mot matsvinn med utgångspunkt i FN:s mål för hållbar utveckling:

Mål 7: Hållbar energi

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Klimatåtgärder

Målen hänger ihop och ska ses som en långsiktig investering i en framtid där en sundare resursförbrukning bromsar de temperaturökningar som annars riskerar att få stora konsekvenser för både människor och natur.

Med ett fortsatt fokus på förebyggande insatser tittar vi ständigt på hur vi kan förbättra och förändra vår strategi för CSR och hållbarhet. Det innebär att vi kontinuerligt implementerar grönare och mer hållbara principer – till gagn för oss alla och vår gemensamma planet.

Senaste nytt

Rulla till toppen